Basa Sunda

Kwik Kian Gie: INDONÉSIA NGAHAJA RÉK DIANCURKEUN

DINA acara Forum Indonésia Business, tanggal 10 Méi 2018, Kwik Kian Gie ngébréhkeun kalawan écés pisan, yén sabenerna nagara Indonésia rék sina bangkrut. “Dumasar analisis sim kuring, nilai rupiah bakal terus nyirorot nepi ka euweuh watesna, kajaba aya pingpinan nasional anu kuat jeung ngarti kana pasualan jeug wani ngabalikkeun. Indonésia keur dirékayasa sangkan ancur ku kakuatan asing”, pokna.

Ceuk Kwiek, mantan Menteri Koordinator Ékonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) nandeskeun, yén aya ogé CIA anu diparéntahkeun ka Indonésia sarta nyiptakeun proyék anu gedé kalawan biaya ngahutang. Rahayat dibéré kayakinan yén éta proyék kacida pisan pentingna pikeun nagara. Kalkulasikeun untung anu mucekil, bakal ningkatkeun PDB. “Pengusaha atoh dibéré komisi gedé, tuluy sina bangkrut sanggeus hutang balik deui”, pokna.

Hutang nagara Indonesia matak pikahariwangeun, nepi ka ampir 5000 Triliyiun. Éta hutang beuki terus nambahan bunga (rénten)na. Antukna pamaréntah naékkeun BBM, listrik, jeung jasa séjénna. Ku sabab kitu loba pausahaan anu bangkrut, anu nganggur beuki ngalobaan. Paguron luhur anu sumebar teu bisa ngajawab pasualan lobana sarjana nganggur. Loba pagawé kapaksa di-PHK, sabab teu bisa mayar bulanan.  Biaya operasional beuki teu kaudag sabab biaya produksi naék.

Yusril Ihza Mahéndra, Ketua Umum PBB, kungsi ngébréhkeun, yén Présidén Jokowi kudu geus dieureunkeun jadi présidén lantaran hutang nagara geus ngaleuwihan APBN. Dina aturan UU, hutang ulah nepi ka ngaleuwihan APBN, lamun ngaleuwihan hartina geus ngarempak UU.

Jokowi geus leumpeuh yuni dina nyanghareupan kaayaan nagara anu geus mimiti beurat. Manéhna kabuktian teu bisa méré solusi pikeun ngamajukeun bangsa jeung nagara. Malah ceuk Sri Mulyani, Jokowi teu bisa kukumaha nyanghareupan kaayaan ékonomi nagara. Manéhna teu bisa ngangkat darajat ieu nagara.

Jokowi beuki kabuktian yén manajemén anu diwangun ku manéhna teu dumasar kana téori modéren. Manéhna teu bisa maca kaayaan ékonomi global sarta kumaha méré solusi. Boro-boro méré solusi, manéhna ogé teu apal kana masalah administrasi nagara. Cag! ***

Drs. H. Kuswari Mihardja, M.Pd. (Déwan Redaksi Bina Da’wah)

Comments
To Top