Basa Sunda

CAN KAÉLMUAN

dewandakwahjabar.or.id — KIWARI keur meujeuhna ramé sarta jadi obrolan di unggal lembur, lantaran aya gerakan #2019 Ganti Presiden#’ dina Média Sosial. Kaos geus sumebar di unggal tempat, kalawan écés pisan yén anu dituju taya lian nyaéta Jokowi anu ayeuna jadi présidén. Ku lobana kaos nepika rébuan dipaké ku rahayat, Jokowi ngoméntaran lir budak anu kakara asup SD, yén ceuk manéhna, kaos mah moal bisa ngaganti présidén, anu bisa ngaganti présidén mah iwal ti rahayat. Atuh puguh éta koméntar téh pada nyeungseurikeun ku balaréa. Katempo pisan yén manéhna geumpeur jeung tagiwur haténa.

Geus bisa dipastikeun gerakan ganti présidén 19, bakal sumebar di wilayah Indonésia. Kaosna bakal loba anu maké, lantaran geus teu hayang dipimpin deui ku Jokowi. Jokowi katempo pisan, manéhna lain ngabéla rahayat. Tapi kalah ngarojong Tiongkok sarta ngadatangkeun Tenaga Kerja Asing (TKA) kalawan jumlahna nepi ka jutaan jalma.

Yusril Ihza Mahéndra, Ketum PBB ngébréhkeun yén bangsa China anu daratang ka Indonésia, lain baé kuli anu rék milu digawé. Tapi maranéhna tentara anu ngahaja ditugaskeun pikeun survéy sarta nalungtik kaayaan Nagara Indonesia.

Jokowi ayeuna pada nyerang ti ditu di dieu. Manéhna katempo pisan beuki lieureun neuleu kaayaan Nagara anu teu puguh juntrunganana. Teu bisa nyokot hiji kaputusan anu écés. Malah mun méré koméntar naon baé ogé, geus kaukur yén manéhna teu aya kabisa anu luyu jeung widang sosial politik. Malah ceuk, Prof. Ryas Rasyid, pikeun Jokowi lével gubernur atawa walikota waé can bisa kaélmuan, komo ieu mingpin Nagara. Cag! ***

Drs. H. Kuswari Mihardja, M.Pd.

Comments
To Top