Basa Sunda

AWÉWÉ MODÉREN

AWÉWÉ nyaéta salah sahiji makhluk ciptaan Allah anu pinuh ku kaéndahan jeung kaistiméwaan. Ku kituna awéwé diistiméwakeun ku agama. Contona, jaman baheula mah awéwé téh tara aya niat gawé néangan duit, tara dititah néangan napkah pikeun kulawarga, cukup cicing di imah ngurus budak, salaki, jeung urusan rumah tangga séjénna. Béda jeung awéwé jaman modéren ayeuna. Awéwé ayeuna loba pangabisa, loba kawani dina sagala rupana, boh akadémik-na pon kitu deui non akadémikna.

أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: كَيْفَ أَنْتِ لَهُ؟ قَالَتْ: مَا آلُوْهُ إِلاَّ مَا عَجَزْتُ عَنْهُ. قَالَ: فَانْظُرِيْ أينَ أَنْتِ مِنْهُ، فَإنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ

“Dupi anjeun parantos nikah? “Bibi Al-Hushain ngawaler, “Atos.” Kumaha (dangong) anjeun ngalawan salaki anjeun? “Rasulullah SAW naros deui. Anjeunna ngawaler “Kuring teu kungsi ngurangan hakna iwal dina perkara anu kuring teu mampuh”. Rosulullah SAW ngadawuh, “Tingali dina tempat kaayaan anjeun dina pergaulan anjeun kalawan salaki anjeun, sabab salaki anjeun téh sorga jeung naraka”. (H.R. Ahmad 4: 341 sareng anu lianna. Hadits ieu shahih sapertos cariosan Syaikh Al Albani dina Shahih At Targhib wa At Tarhib No. 1933)

Geus jelas sagala rupana ogé kudu nurut ka salaki. Sabab éta anu nangtukeun jalan ka sorga atawa ka naraka. geus sakuduna kitu. Lain perkara anu dijieun-jieun ku manusa. Geus aya dina hadistna awéwé mah kudu nurut ka anu jadi salaki. Lain kalah poporongos teu daék ngéléhan anu ahirna jadi pipaséaeun. Dina jaman kiwari loba lalaki anu dipiheulaan ku kawani awéwé. Wani gawé ka luar negri, wani jadi pamimpin nagara, jeung réa-réa deui. Komo deui awéwé anu loba pangabisa, manéhna asa adigung ku pangabisana. Ayeuna loba pisan awéwé anu wani ka salakina, anu wani gawé bari teu diridhoan ku salakina. Loba ogé awéwé anu jadi TKW ka luar nagri, ari salakina kalah dititah ngasuh budak jeung ngurus rumah-tangga di imah. Alesanna mah ngarasa teu cukup lamun résiko ti salaki hungkul. Jeung deuih anu jadi salakina teu bisa mertahankeun jiwa pamimpinna, ku lantaran panghasilan ti manéhna teu bisa nyukupan kahayang anak jeung pamajikan. Kajadian ieu téh lain dina film “Dunia Terbalik” wungkul. Dina éta film ogé loba pisan nyaritakeun salaki leuwih nurut ka pamajikan. Kawajiban salaki jeung pamajikan jadi patukeur, awéwé nu néangan napakoh. Anu jadi salaki cicing di imah ngurusan budak jeung sajabana. Seueurna mah awéwé modél kieu alesanna sangkan hirup raharja, anak teu kalaparan, pendidikan na kapaliré, sarta sakabéh kahayangna kacumponan.

Seueur pisan  kajadian anu ngagunakeun kecap kawani, anu balukarna kana diri urang sorangan, pépéling kanggo urang sadayana yén ieu kajadian téh tanda-tanda ahir jaman. Geus waktuna urang aya dina jalan anu bener, nyaéta jalan anu bisa nganteurkeun urang balik ka ahérat. Ayeuna mah tinggal milih, na rék jalan anu nyalametkeun atawa anu nyilakakeun. *** dewandakwahjabar.or.id

Ina Agustina (Mahasiswi Sastra Sunda Unpad)

Majalah Bina Da’wah Nomor 464

Comments
To Top